Kateřina Melenová

Je jedinou zakladatelkou firmy. Třicetileté profesní zkušenosti z působení na poli české kultury vložila do společnosti jako základní kapitál. Na svém kontě má stovky realizovaných kulturních produkcí, akcí a festivalů, včetně několika investičních projektů. Celoživotně se věnuje hlubinné psychologii a odkrývání tvůrčího potenciálu dětí prostřednictvím hry. Několik posledních let propadla světu vůní, který má na lidskou duši nezměrný vliv. Je přesvědčená, že vonné esenciální oleje jsou uměním i lékem pro třetí tisíciletí.

Své dětství strávila v divadle (v tehdy ještě liberecké Ypsilonce), takže není divu, že jím byla oslovena natolik, že s ním spojila i svůj život profesní. Absolvovala obor režie a dramaturgie na katedře alternativního a loutkového divadla  Divadelní fakulty AMU v Praze u prof. Jana Schmida v r. 1986. Po absolutoriu založila v Českých Budějovicích dodnes fungující nezávislý divadelní soubor Studio dell’arte . V Budějovicích také realizovala první stagionový kulturní prostor Divadlo Pod čepicí a podílela se na dvou investičních akcích jako project manager společnosti ING Real Estate Development ČR: na konverzi národní kulturní památky Solný sklad a na realizaci kulturního centra Bazilika. Oba dva prostory následně vedla pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Bazilika jako ředitelka do roku 2008. Po odchodu z Českých Budějovic začala pracovat jako samostatná odborná konzultantka v oblasti arts managementu a jako zpracovatelka dispozičních, provozních a programových studií. Viz Sekce STUDIE. Založila občanské sdružení Teatrum mundi, z. s., které se věnuje regionální kultuře. V letech 2008 – 2013 byla členkou Rady pro umění ministra kultury ČR. Dále pracovala v přípravném týmu kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Po úspěšném získání tohoto titulu pracovala ve vedení projektu jako regionální manažerka. Zde také realizovala jednu z osmi hlavních programových událostí projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 – regionální festival 9 týdnů baroka. V roce 2013 založila firmu Organic Development, s. r. o. jako platformu pro široké spektrum poradenských, kulturních a uměleckých služeb. Pod sekcí ATELIÉR realizuje  expozice, výstavy, kostýmy, rekvizity, dekorace pro film a divadlo i realizace originálních mobilních zastřešení. Velkou zakázkou byla subdodávka části expozic ve zrekonstruovaných Klášterech v Českém Krumlově (včetně souboru sedmi desítek historických  kostýmů). Pro Archeologický ústav Univerzity Karlovy vytvořila spolu se Zuzanou Rubešovou repliky dvou barokních kostýmů pro výstavu Okouzlení antikou na státním zámku Duchcov.

Mnohaleté okouzlení vůněmi přineslo své plody v podobě projektu ARCHA VŮNÍ. V současnosti se věnuje také práci v nově založené Nadaci Omlenička, pro záchranu stejnojmenného renesančního zámku.

KM