sladovna Písek

Velkou příležitostí bylo zpracování rozvojové studie III. etapy konverze Sladovny v Písku.  Navrhovali jsme program a k němu odpovídající provozní uspořádání pro poslední etapu rekonstrukce. Ta je koncipována tak, aby rozvíjela úspěšné programové určení „galerie hrou“, zohledňovala jak kulturní potřeby města tak trendy, které jsou v souladu s evropskými strategiemi rozvoje a podpory. Slouží jako informační kniha o Sladovně, o její historii i výsledcích kulturního provozu v posledních letech. Přináší také základní pasport prostorů, který je určen pro koncepční manažerské rozhodování při realizaci III. etapy i řízení celého projektu.