proč organický rozvoj

Pojem organický rozvoj vystihuje způsob mého myšlení a uvažování. Organický rozvoj je světonázor. Je výsledkem snahy nelézt harmonii a rovnováhu v současném světě. Východisko a inspiraci jak fungovat jsem nalezla po té, co jsem opustila město a usídlila se uprostřed panenské přírody Novohradských hor. Pozorovala jsem přírodu a musela si přiznat, jak dalece přesahuje člověkem stvořený svět. Příroda nemá žádný management, generálního ředitele, prezidenta ani parlament.  V úchvatné harmonii a součinnosti vytváří životadárné prostředí pro člověka. Vše má své proporce, uměřenost, soulad. Je cyklická a patří k ní zrození i smrt. Jediné, s čím je srovnatelná, jsou velká umělecká díla, jejichž krása vyzařuje, bez ohledu na dobu, ve které vznikla. Umělci, filosofové, myslitelé, matematici všech věků se snažili vyjádřit tento poměr a dospěli ke zlatému řezu. Úhelnému kameni umění a přírody. Společnost Organic development jsem založila na myšlence, že podobnou uměřenost a harmonii lze aplikovat také ve firemní kultuře, ve způsobu přístupu k partnerům a zákazníkům, v plné zodpovědnosti za výsledek, ve vědomí zodpovědnosti za produkt a jeho dopad. Inspirovaná přírodou tvořím sítě, spojující odborníky, umělce, mistry řemesel pro realizaci neobyčejných úkolů.