realizace a provoz kulturních prostorů

  • 1994 – 2003 realizace a provoz první stagionové nezávislé scény v Českých Budějovicích pod názvem Ateliéry Studia dell`arte v areálu vojenských pekáren a zásobáren. Ty byly v roce 1995 po dobu krátké spolupráce s Divadlem Continuo přejmenovány na Divadlo NOS. Po ukončení spolupráce v roce 1996  prostor získal  definitivní název – Divadlo Pod čepicí. Investor: Studio dell`arte a přátelé. Prostor byl provozován za podpory města České Budějovice a Ministerstva kultury.
  • 2003 – 2008 realizace a provoz  kulturního klubu c.k.Solnice v historickém objektu v centru města České Budějovice /jako nástupnického prostoru Divadla Pod čepicí, které bylo zrušeno z důvodů rekonstrukce objektu/. Investor: vlastníci objektu a Studio dell`arte. Prostor byl provozován za podpory města České Budějovice a Ministerstva kultury.
  • 2005 – 2008 realizace a provoz moderního kulturního centra Bazilika v konvertovaném areálu vojenských pekáren a zásobáren – nově otevřeném jako obchodně společenské centrum IGY.
  • 2016 – zámek Omlenička – spolupráce na přípravě záměru, mentorship, organizace