STUDIE A NÁVRHY

zámek Omlenička model

Realizujeme koncepční a rozvojové studie, nabízíme mentorship. Studie slouží jako strategický materiál pro zadávání architektonických soutěží, pro vznikající provozní modely kulturních organizací i pro rozvoj  a podporu cestovního ruchu.

  • provozní a organizační studie kulturních a víceúčelových prostorů
  • návrhy programu a zpracování propagace kulturních akcí, festivalů, atraktivit
  • návrhy a realizace produktů pro merchantdising
  • návrhy a realizace systému funkčních sítí destinačního managementu
  • projekty, strategie a produkty kulturního turismu